Ασφάλεια Συναλλαγών

Στην EventReception.com λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την ασφάλεια των online συναλλαγών. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο συνεργαζόμαστε με 2 κορυφαίου κύρους και αξιοπιστίας εταιρίες online συναλλαγών, την VivaPayments και το Paypal.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι στην EventReception.com δεν γνωρίζουμε σε κανένα στάδιο της διαδικασίας, οποιοδήποτε ευαίσθητο στοιχείο της συναλλαγής (πχ. τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας, την ημερομηνία λήξης κλπ). Τα στοιχεία σας εισάγονται από εσάς κατευθείαν στις secure σελίδες της VivaPayments ή του Paypal, οι οποίες εγκρίνουν ή απορρίπτουν την συναλλαγή ενημερώνοντας μας μόνο για την τελική έκβαση του αποτελέσματος (θετική/αρνητική).

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του www.eventreception.com διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

VivaPayments

H Viva Payment Services A.E είναι Ίδρυμα Πληρωμών αδειοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδας. Οι βασικές αρχές που ισχύουν είναι οι ίδιες που διέπουν και τις κλασσικές/παραδοσιακές τραπεζικές συναλλαγές.

Η Viva ακολουθεί όλες τις διαδικασίες που επιβάλει το πρότυπο PCI-DSS έχοντας λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση. Εφαρμόζει πλήρως την προβλεπόμενη πολιτική ασφάλειας η οποία αξιολογείται με συνεχόμενους ελέγχους από πιστοποιημένο security auditor. Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιεί τα συστήματα κρυπτογράφησης της εταιρίας Thawte, η οποία ειδικεύεται σε θέματα ασφάλειας συναλλαγών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της Viva, μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:
https://www.vivapayments.com/en/transaction-security

Paypal

To Paypal αποτελεί την ασφαλέστερη και μάλλον πιο διαδεδομένη πλατφόρμα online πληρωμών στον κόσμο.

Προστατεύεται από ανώτατα συστήματα ασφάλειας και κρυπτογράφησης, χρησιμοποιώντας Secure Sockets Layer 3.0 (SSL) και ασφαλίζει τα δεδομένα σας με κλειδί κρυπτογράφησης (encryption key) μήκους 168 bits, το οποίο και αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο κρυπτογράφησης που διατίθεται για εμπορικούς σκοπούς.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια του Paypal, μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:
https://www.paypal.com/webapps/mpp/why-paypal-is-safe