Διάκριση από MITEF Greece

Η EventReception.com βρίσκεται στις 25 καλύτερες/πιο καινοτόμες ελληνικές εταιρίες για το 2016, έχοντας διακριθεί στο διαγωνισμό του MIT Enterprise Forum Greece.

Τα κριτήρια αξιολόγησης:

Τεχνολογική εξειδίκευση
Βαθμός καινοτομίας
Γνώση της αγοράς
Βαθμός καταλληλότητας του προϊόντος/υπηρεσίας σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς
Εταιρικό Background
Τεχνογνωσία και ικανότητες/δεξιότητες
Προοπτικές ανάπτυξης στη διεθνή αγορά

Το MIT Enterprise Forum είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός που ανήκει στο MIT (Massachusetts Institute of Technology), το γνωστό πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.mitefgreece.org